Ece ÇİFTÇİ ile Z Raporu

Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun ilk konuğu “Dünya Vatandaşlığı” konusuyla Neslihan Yaşar.
Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun ikinci konuğu “Farklılıklara Saygı” konusuyla Burak Ali Kılınç.
Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun üçüncü konuğu “Sosyal Girişimcilik” konusuyla Belen Bakar.
Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun dördüncü konuğu “Aktif Vatandaşlık” konusuyla Yusuf Yılmaz.
Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun beşinci konuğu “Sosyal Girişimcilik ve Gönüllülük” konusuyla Furkan Kır.
Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun altıncı konuğu “Covid-19 Süreci ve Z Kuşağı” konusuyla Elif Kaya.
Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun yedinci konuğu “Dijital Vatandaşlık” konusuyla Ahmet Erdoğan.
Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun sekizinci konuğu “Kariyer olarak Sosyal Girişimcilik” konusuyla Güneş Adıgüzel.
Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun dokuzuncu konuğu “Oyunlaştırma” konusuyla Günseli Özdemir.
Gençlerin sorunlarının bizzat gençlerin ağzından dinlendiği Z raporunun onuncu konuğu “Nitelikli Eğitim” konusuyla Eren Işık Avcı.